Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Opplysninger om søker

Skjemautfylling

Søknad om sosialhjelp

Opplysninger om søker

Personalia
/
/
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Debug
(0ms) Initaliserer logging
(296ms) SkjemaService: Steg 'Opplysninger_om_soker' generert (målt tidsbruk: 27ms)
(328ms) SkjemaService: Steg 'Soknad' generert (målt tidsbruk: 27ms)
(343ms) SkjemaService: Steg 'Familie_og_boforhold' generert (målt tidsbruk: 26ms)
(343ms) SkjemaService: Steg 'Arbeid__skole__sysselset' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(343ms) SkjemaService: Steg '_konomiske_forhold___inn' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(343ms) SkjemaService: Steg '_konomiske_forhold___utg' generert (målt tidsbruk: 0ms)
(359ms) SkjemaService: Steg '_konomiske_forhold___for' generert (målt tidsbruk: 13ms)
(406ms) SkjemaService: Steg 'Erklaring_og_vedlegg' generert (målt tidsbruk: 39ms)
(406ms) SkjemaService: Alle steg generert (målt tidsbruk: 136ms)
(406ms) SkjemaService: Skjema generert (målt tidsbruk: 164ms)
(421ms) AScript_web: INIT: Initialiserer scripthierarki
(421ms) AScript_web: INIT: Scripthierarki klart; 1003 kontroller gjennomgått
(421ms) AScript_web: INIT: Initialiserer systemvariabler
(437ms) BrukerTilgangLagretSkjema: False
(437ms) skjemaRefId: 0
(437ms) ReferanseId: 0
(437ms) _brukerService.Bruker.Id: 215
(437ms) _brukerService.Bruker: Acos.Skjema.Web.Domain.Bruker
(437ms) skjemaRefId == 0 -> nytt skjema skal opprettes
(437ms) AScript_web: INIT: Bygger scripthierarkiet
(453ms) AScript_web: INIT: Bygging fullført (519 objekttrær) - OK
(453ms) AScript_web: INIT: Første kjøring; kjører alle verdiformlene:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fnr"]") på ["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Fornavn"]") på ["Fornavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Etternavn"]") på ["Etternavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Adresse"]") på ["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted}
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Postnummer"]") på ["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=PROFIL["Mobil"]") på ["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks+ Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5+ Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9+ Inntekter_pr_..") på ["Soker2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Soker2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Rad27.Soker2+ Rad27.Ektefelle2;") på ["Samlede_inntekter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks2+ Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks6+ Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks10+ Inntekter_p..") på ["Ektefelle2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Ektefelle2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Rad27.Soker2+ Rad27.Ektefelle2;") på ["Samlede_inntekter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0"
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks+ Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5+ Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9+ Inntekter_pr_..") på ["Soker2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks2+ Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks6+ Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks10+ Inntekter_p..") på ["Ektefelle2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks9"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks9"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks+ Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5+ Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9+ Inntekter_pr_..") på ["Soker2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks10"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks10"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks2+ Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks6+ Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks10+ Inntekter_p..") på ["Ektefelle2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks13"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks13"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks+ Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5+ Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9+ Inntekter_pr_..") på ["Soker2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad7.Tekstboks13 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks14"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks14"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks2+ Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks6+ Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks10+ Inntekter_p..") på ["Ektefelle2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks17"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks17"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks+ Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5+ Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9+ Inntekter_pr_..") på ["Soker2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad8.Tekstboks17 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks18"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks18"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks2+ Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks6+ Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks10+ Inntekter_p..") på ["Ektefelle2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks21"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks21"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks+ Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5+ Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9+ Inntekter_pr_..") på ["Soker2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad9.Tekstboks21 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks22"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks22"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks2+ Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks6+ Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks10+ Inntekter_p..") på ["Ektefelle2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks25"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks25"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks+ Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5+ Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9+ Inntekter_pr_..") på ["Soker2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad10.Tekstboks25 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks26"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks26"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks2+ Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks6+ Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks10+ Inntekter_p..") på ["Ektefelle2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks29"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks29"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks+ Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5+ Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9+ Inntekter_pr_..") på ["Soker2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad11.Tekstboks29 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks30"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks30"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks2+ Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks6+ Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks10+ Inntekter_p..") på ["Ektefelle2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks33"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks33"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks+ Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5+ Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9+ Inntekter_pr_..") på ["Soker2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad12.Tekstboks33 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks34"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks34"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks2+ Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks6+ Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks10+ Inntekter_p..") på ["Ektefelle2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks37"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks37"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks+ Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5+ Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9+ Inntekter_pr_..") på ["Soker2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad13.Tekstboks37 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks38"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks38"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks2+ Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks6+ Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks10+ Inntekter_p..") på ["Ektefelle2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks+ Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5+ Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9+ Inntekter_pr_..") på ["Soker2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks2+ Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks6+ Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks10+ Inntekter_p..") på ["Ektefelle2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Rad27.Soker2+ Rad27.Ektefelle2;") på ["Samlede_inntekter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks41"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks41"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41+ Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45+ Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49+ Bou..") på ["Soker"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Soker"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0". Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Rad26.Soker+ Rad26.Ektefelle;") på ["Samlede_utgifter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks42"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks42"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks42+ Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks46+ Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks50+ Bou..") på ["Ektefelle"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Ektefelle"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0". Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Rad26.Soker+ Rad26.Ektefelle;") på ["Samlede_utgifter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0"
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks45"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks45"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41+ Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45+ Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49+ Bou..") på ["Soker"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0"
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks46"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks46"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks42+ Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks46+ Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks50+ Bou..") på ["Ektefelle"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0"
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Rad17"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Multirad}
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks49"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks49"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41+ Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45+ Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49+ Bou..") på ["Soker"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0"
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks50"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks50"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks42+ Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks46+ Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks50+ Bou..") på ["Ektefelle"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0"
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks53"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks53"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41+ Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45+ Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49+ Bou..") på ["Soker"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0"
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad18.Tekstboks53 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Ra..") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks54"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks54"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks42+ Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks46+ Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks50+ Bou..") på ["Ektefelle"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0"
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks57"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks57"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41+ Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45+ Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49+ Bou..") på ["Soker"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0"
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad18.Tekstboks53 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Ra..") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks58"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks58"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks42+ Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks46+ Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks50+ Bou..") på ["Ektefelle"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0"
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks61"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks61"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41+ Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45+ Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49+ Bou..") på ["Soker"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0"
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad20.Tekstboks61> 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks62"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks62"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks42+ Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks46+ Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks50+ Bou..") på ["Ektefelle"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0"
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks65"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks65"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41+ Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45+ Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49+ Bou..") på ["Soker"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0"
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad22.Tekstboks65 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks66"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks66"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks42+ Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks46+ Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks50+ Bou..") på ["Ektefelle"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0"
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks69"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks69"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41+ Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45+ Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49+ Bou..") på ["Soker"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0"
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad23.Tekstboks69 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__..") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks70"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks70"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks42+ Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks46+ Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks50+ Bou..") på ["Ektefelle"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0"
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks73"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks73"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41+ Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45+ Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49+ Bou..") på ["Soker"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0"
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Soker"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Rad26.Soker+ Rad26.Ektefelle;") på ["Samlede_utgifter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad23.Tekstboks69 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__..") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("=0;") på ["Tekstboks74"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = ""
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Tekstboks74"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks42+ Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks46+ Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks50+ Bou..") på ["Ektefelle"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0"
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Verdioppdatering på ["Ektefelle"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0. Oppdaterer referanser:
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Rad26.Soker+ Rad26.Ektefelle;") på ["Samlede_utgifter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41+ Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45+ Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49+ Bou..") på ["Soker"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks42+ Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks46+ Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks50+ Bou..") på ["Ektefelle"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= Rad26.Soker+ Rad26.Ektefelle;") på ["Samlede_utgifter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad7.Tekstboks13 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad8.Tekstboks17 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad9.Tekstboks21 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad10.Tekstboks25 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad11.Tekstboks29 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad12.Tekstboks33 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad13.Tekstboks37 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad18.Tekstboks53 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Ra..") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad20.Tekstboks61> 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad22.Tekstboks65 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad23.Tekstboks69 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__..") på ["synlig"] (default: False)
(453ms) AScript_web: INIT: Bygging og init fullført.
(453ms) SkjemaService: Script-engine initialisert (målt tidsbruk: 26ms)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Opplysninger_om_soker.Personalia.Hvilket_sprak.synlig] = "False"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknad.Soknad2.I_hvilken_kommune_.synlig] = "False"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknad.Ekstra_opplysninger_ved_.synlig] = "False"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Soknad.Ekstra_opplysninger_ved_.Hvor_lenge_varer_maten_f.synlig] = "False"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Bolig_og_sivilstand.Bolig.E2.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Bolig_og_sivilstand.Bolig.L.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Bolig_og_sivilstand.Bolig.L.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Bolig_og_sivilstand.Bolig.M.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Bolig_og_sivilstand.Bolig.B.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Bolig_og_sivilstand.Sivilstand2.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Bolig_og_sivilstand.Sivilstand2.S.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Bolig_og_sivilstand.Sivilstand2.U.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Bolig_og_sivilstand.Sivilstand2.G.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Bolig_og_sivilstand.Sivilstand2.G.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Bolig_og_sivilstand.Sivilstand2.S.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Bolig_og_sivilstand.Sivilstand2.S.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Bolig_og_sivilstand.Sivilstand2.E.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Bolig_og_sivilstand.Har_du_barn_.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Bolig_og_sivilstand.Har_du_barn_.Ja6.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Bolig_og_sivilstand.Har_du_barn_.Nei6.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Ektefelle_samboer.Fodselsnummer__11_siffer.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Ektefelle_samboer.Rad2.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Ektefelle_samboer.Rad2.Fornavn2.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Ektefelle_samboer.Rad2.Etternavn2.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Barn.Fodselsnr_.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Barn.Navn.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Barn.Bor_barnet_hos_deg_.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Barn.Bor_barnet_hos_deg_.Ja5.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Barn.Bor_barnet_hos_deg_.Nei5.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Barn.Hel_eller_delt_omsorg_.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Barn.Hel_eller_delt_omsorg_.Hel.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Barn.Hel_eller_delt_omsorg_.Delt.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid__skole__sysselset.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid__skole__sysselset.Arbeid__skole_og_annen_a.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid__skole__sysselset.Arbeid__skole_og_annen_a.Aktivitet.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid__skole__sysselset.Arbeid__skole_og_annen_a.Aktivitet.A.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid__skole__sysselset.Arbeid__skole_og_annen_a.Aktivitet.S2.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid__skole__sysselset.Arbeid__skole_og_annen_a.Aktivitet.E3.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid__skole__sysselset.Arbeid__skole_og_annen_a.Aktivitet.I.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid__skole__sysselset.Arbeid__skole_og_annen_a.Aktivitet.A5.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid__skole__sysselset.Arbeid__skole_og_annen_a.Arbeid__skole_og_annen_a.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid__skole__sysselset.Arbeid_og_skole___ektefe.Aktivitet2.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid__skole__sysselset.Arbeid_og_skole___ektefe.Aktivitet2.Arbeid.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid__skole__sysselset.Arbeid_og_skole___ektefe.Aktivitet2.Skole_student.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid__skole__sysselset.Arbeid_og_skole___ektefe.Navn_arbeidsgiver_larest2.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid__skole__sysselset.Arbeid_og_skole___ektefe.Prosent2.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad3.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad3.Overskrift.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad3.Ektefelle___samboer.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad4.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks2.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad5.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks6.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad6.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks10.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad7.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad7.Tekstboks13.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad7.Tekstboks14.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad8.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad8.Tekstboks17.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad8.Tekstboks18.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad9.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad9.Tekstboks21.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad9.Tekstboks22.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad10.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad10.Tekstboks25.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad10.Tekstboks26.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad11.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad11.Tekstboks29.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad11.Tekstboks30.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad12.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad12.Tekstboks33.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad12.Tekstboks34.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad13.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad13.Tekstboks37.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad13.Tekstboks38.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Sum_inntekter.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Sum_inntekter.Rad27.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Sum_inntekter.Rad27.Soker2.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Sum_inntekter.Rad27.Ektefelle2.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___inn.Sum_inntekter.Samlede_inntekter.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad14.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad14.Overskrift5.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad14.Ektefelle___samboer2.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad15.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks42.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad16.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks46.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad17.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks50.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad18.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad18.Tekstboks53.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad18.Tekstboks54.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad19.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad19.Tekstboks57.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad19.Tekstboks58.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad20.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad20.Tekstboks61.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad20.Tekstboks62.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad21.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad21.Overskrift9.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad21.Ektefelle___samboer3.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad22.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad22.Tekstboks65.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad22.Tekstboks66.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad23.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad23.Tekstboks69.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad23.Tekstboks70.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad24.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad24.Tekstboks73.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad24.Tekstboks74.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Sum_utgifter.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Sum_utgifter.Rad26.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Sum_utgifter.Rad26.Soker.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Sum_utgifter.Rad26.Ektefelle.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___utg.Sum_utgifter.Samlede_utgifter.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Gjeld___lan.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Gjeld___lan.Type_gjeld.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Gjeld___lan.Type_gjeld.B2.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Gjeld___lan.Type_gjeld.F.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Gjeld___lan.Type_gjeld.A2.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Gjeld___lan.Navn_pa_bank_kreditor.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Gjeld___lan.Nar_ble_lanet_tatt_opp__.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Gjeld___lan.Opprinnelig_lanebelop.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Gjeld___lan.Rad25.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Gjeld___lan.Rad25.Avdrag.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Gjeld___lan.Rad25.renter_pr__mnd.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Gjeld___lan.Restgjeld.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Gjeld___lan.Gjeld___lan.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Formue___finans.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Formue___finans.Type_formue2.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Formue___finans.Type_formue2.B4.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Formue___finans.Type_formue2.A4.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Formue___finans.Type_formue2.A4.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Formue___finans.Navn_pa_bank___institusj.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Formue___finans.Kontonr_.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Formue___finans.Belop___verdi.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Formue___finans.Formue___finans.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Formue___eiendeler.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Formue___eiendeler.Type_formue.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Formue___eiendeler.Type_formue.B3.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Formue___eiendeler.Type_formue.H.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Formue___eiendeler.Type_formue.B3.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Formue___eiendeler.Type_formue.C.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Formue___eiendeler.Type_formue.Camping.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Formue___eiendeler.Type_formue.B3.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Formue___eiendeler.Type_formue.A3.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Formue___eiendeler.Kjopt__evt__bygget__ar.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Formue___eiendeler.Kjopesum.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Formue___eiendeler.Anslatt_salgsverdi_i_dag.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Formue___eiendeler.Formue___eiendeler.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Informasjon4.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [_konomiske_forhold___for.Sum_formue_og_gjeld.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Erklaring.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Erklaring.SjekkBoksListe.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Erklaring.SjekkBoksListe.Vi_jeg_bekrefter_at_de_o.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Vedlegg2.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Sjekkliste_dokumentasjon.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Sjekkliste_dokumentasjon.Informasjon5.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Sjekkliste_dokumentasjon.SjekkBoksListe20.Eventuell_samvarsavtale_.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Sjekkliste_dokumentasjon.SjekkBoksListe21.Kontoutskrift_fra_bank__.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Sjekkliste_dokumentasjon.SjekkBoksListe3.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Sjekkliste_dokumentasjon.SjekkBoksListe3.Siste_skattemelding__sel.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Sjekkliste_dokumentasjon.SjekkBoksListe2.Siste_lonnsslipp_fra_arb.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Sjekkliste_dokumentasjon.SjekkBoksListe4.Siste_utbetalingsbilag_f.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Sjekkliste_dokumentasjon.SjekkBoksListe5.Vedtaksbrev_for_grunnsto.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad7.Tekstboks13 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Sjekkliste_dokumentasjon.SjekkBoksListe6.Siste_utbetaling_for_bar.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad8.Tekstboks17 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Sjekkliste_dokumentasjon.SjekkBoksListe7.Siste_utbetaling_for_bar2.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad9.Tekstboks21 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Sjekkliste_dokumentasjon.SjekkBoksListe8.Vedtak_eller_siste_utbet.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad10.Tekstboks25 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Sjekkliste_dokumentasjon.SjekkBoksListe9.Siste_utbetaling_for_kon.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad11.Tekstboks29 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Sjekkliste_dokumentasjon.SjekkBoksListe10.Tilsagnsdokument_for_stu.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad12.Tekstboks33 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Sjekkliste_dokumentasjon.SjekkBoksListe11.Vedtak_pa_bostotte_fra_H.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad13.Tekstboks37 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Sjekkliste_dokumentasjon.SjekkBoksListe12.Relevant_dokumentasjon_f.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Sjekkliste_dokumentasjon.SjekkBoksListe13.Husleiekontrakt_eller_kv.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Sjekkliste_dokumentasjon.SjekkBoksListe14.Spesifisert_forsikringsa.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Sjekkliste_dokumentasjon.SjekkBoksListe15.Stromregning_eller_tilsv.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad18.Tekstboks53 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Ra..") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Sjekkliste_dokumentasjon.SjekkBoksListe16.Nedbetalingsplan_for_bol.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad20.Tekstboks61> 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Sjekkliste_dokumentasjon.SjekkBoksListe17.Siste_faktura_for_kommun.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad22.Tekstboks65 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Sjekkliste_dokumentasjon.SjekkBoksListe18.Siste_faktura_for_plass_.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad23.Tekstboks69 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__..") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Erklaring_og_vedlegg.Sjekkliste_dokumentasjon.SjekkBoksListe19.Siste_faktura_eller_anne.synlig] = "True"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad7.Tekstboks13 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad8.Tekstboks17 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad9.Tekstboks21 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad10.Tekstboks25 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad11.Tekstboks29 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad12.Tekstboks33 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad13.Tekstboks37 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad18.Tekstboks53 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Ra..") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad20.Tekstboks61> 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad22.Tekstboks65 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad23.Tekstboks69 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__..") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad7.Tekstboks13 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad8.Tekstboks17 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad9.Tekstboks21 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad10.Tekstboks25 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad11.Tekstboks29 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad12.Tekstboks33 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad13.Tekstboks37 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad18.Tekstboks53 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Ra..") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad20.Tekstboks61> 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad22.Tekstboks65 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad23.Tekstboks69 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__..") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad7.Tekstboks13 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad8.Tekstboks17 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad9.Tekstboks21 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad10.Tekstboks25 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad11.Tekstboks29 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad12.Tekstboks33 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad13.Tekstboks37 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad18.Tekstboks53 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Ra..") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad20.Tekstboks61> 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad22.Tekstboks65 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad23.Tekstboks69 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__..") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Ektefelle_samboer.synlig] = "False"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Barn.synlig] = "False"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Familie_og_boforhold.Barn.Samvarsprosent_med_barne.synlig] = "False"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad7.Tekstboks13 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad8.Tekstboks17 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad9.Tekstboks21 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad10.Tekstboks25 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad11.Tekstboks29 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad12.Tekstboks33 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad13.Tekstboks37 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad18.Tekstboks53 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Ra..") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad20.Tekstboks61> 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad22.Tekstboks65 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad23.Tekstboks69 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__..") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad7.Tekstboks13 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad8.Tekstboks17 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad9.Tekstboks21 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad10.Tekstboks25 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad11.Tekstboks29 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad12.Tekstboks33 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad13.Tekstboks37 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad18.Tekstboks53 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Ra..") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad20.Tekstboks61> 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad22.Tekstboks65 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad23.Tekstboks69 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__..") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad7.Tekstboks13 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad8.Tekstboks17 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad9.Tekstboks21 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad10.Tekstboks25 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad11.Tekstboks29 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad12.Tekstboks33 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad13.Tekstboks37 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad18.Tekstboks53 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Ra..") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad20.Tekstboks61> 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad22.Tekstboks65 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad23.Tekstboks69 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__..") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad7.Tekstboks13 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad8.Tekstboks17 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad9.Tekstboks21 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad10.Tekstboks25 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad11.Tekstboks29 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad12.Tekstboks33 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad13.Tekstboks37 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad18.Tekstboks53 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Ra..") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad20.Tekstboks61> 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad22.Tekstboks65 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad23.Tekstboks69 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__..") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad7.Tekstboks13 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad8.Tekstboks17 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad9.Tekstboks21 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad10.Tekstboks25 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad11.Tekstboks29 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad12.Tekstboks33 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad13.Tekstboks37 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad18.Tekstboks53 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Ra..") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad20.Tekstboks61> 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad22.Tekstboks65 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad23.Tekstboks69 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__..") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Endret element har sporvalg knyttet til seg - oppdaterer sporvalg.
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid__skole__sysselset.Arbeid__skole_og_annen_a.Navn_arbeidsgiver_larest.synlig] = "False"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid__skole__sysselset.Arbeid__skole_og_annen_a.Beskriv_annen_aktivitet.synlig] = "False"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid__skole__sysselset.Arbeid__skole_og_annen_a.Prosent.synlig] = "False"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid__skole__sysselset.Arbeid__skole_og_annen_a.Startet__dato_.synlig] = "False"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Forbereder sporvalg - [Arbeid__skole__sysselset.Arbeid_og_skole___ektefe.synlig] = "False"
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad7.Tekstboks13 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad8.Tekstboks17 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad9.Tekstboks21 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad10.Tekstboks25 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad11.Tekstboks29 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad12.Tekstboks33 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad13.Tekstboks37 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad18.Tekstboks53 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Ra..") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad20.Tekstboks61> 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad22.Tekstboks65 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad23.Tekstboks69 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__..") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Pga endring i synlighet på elementer som involverer sporvalgsformler, kjøres pass 2 på sporvalg.
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad4.Tekstboks > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad5.Tekstboks5 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad6.Tekstboks9 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad7.Tekstboks13 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad8.Tekstboks17 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad9.Tekstboks21 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad10.Tekstboks25 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad11.Tekstboks29 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad12.Tekstboks33 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___inn.Inntekter_pr__maned.Rad13.Tekstboks37 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad15.Tekstboks41 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad16.Tekstboks45 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad17.Tekstboks49 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad18.Tekstboks53 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Ra..") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Boutgifter_pr__maned.Rad20.Tekstboks61> 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad22.Tekstboks65 > 0) {return true;};") på ["synlig"] (default: False)
(1312ms) AScript_web: Scriptkjøring: Kjører verdiformel ("= if (_konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__maned.Rad23.Tekstboks69 > 0 || _konomiske_forhold___utg.Andre_utgifter_pr__..") på ["synlig"] (default: False)
ScriptEvent
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fodselsnummer"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Fornavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Etternavn"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Adresse"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Postnr_sted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.PostnummerSted})
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["PostNr"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Telefon"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox})
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Soker2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Samlede_inntekter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0")
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Ektefelle2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Samlede_inntekter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks5"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks6"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks9"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks10"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks13"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks14"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks17"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks18"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks21"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks22"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks25"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks26"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks29"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks30"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks33"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks34"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks37"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks38"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks41"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Soker"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0")
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Samlede_utgifter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0")
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks42"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Ektefelle"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "0")
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Samlede_utgifter"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks45"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks46"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Rad17"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.Multirad} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks49"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks50"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks53"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks54"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks57"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks58"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks61"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks62"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks65"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks66"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks69"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks70"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks73"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Soker"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Tekstboks74"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(453ms) AScript_web: EVENT: setvaluecallback (["Ektefelle"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = 0)
(1312ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
(1312ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Bolig"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(1312ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Sivilstand2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(1312ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Aktivitet"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(1312ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Aktivitet2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(1312ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Type_gjeld"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(1312ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Type_formue2"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(1312ms) AScript_web: EVENT: dropdownchanged (["Type_formue"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.DropDownList} = "")
(1359ms) AScript_web: EVENT: textchanged (["PostSted"]<->{Acos.Skjema.Web.WebControls.TextBox} = "")
Vennligst vent...

Loader